درباره ما

دستگاه های ما

دستگاه پرکن جعبه دستمال کاغذی

دستگاه دربند اتومات چسب حرارتی برای محصولات سلولزی

دستگاه دربند اتومات چسب سرد برای محصولات سلولزی

دستگاه دربند اتومات چسب حرارتی برای محصولات غذایی

دستگاه دربند اتومات چسب سرد برای محصولات غذایی

دستگاه پرکن دستمال اقتصادی

دستگاه دوخت دستمال اقتصادی

دستگاه دربند CD و زعفران

آشنایی با ما

ماشین سازی خوش آبی متخصص درساخت دستگاه های بسته بندی برای محصولات سلولزی و مواد غذایی می باشد که از سال 86 تا کنون موفق به ساخت دستگاه برای بیش از 50 شرکت شده ایم.